Home Button
 
Specificaties
Hardware : PC - WINDOWS Netwerk
Software : VB6 (DDE) - ASP
Company : BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer
Function : Analyse - Programmatie
   
Applicatie
Het Brussels Instituut voor Milieubeheer, of B.I.M., is de administratie voor leefmilieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Gewesten zijn immers bevoegd voor een waaier van belangrijke materies zoals economie, werkgelegenheid, openbare werken, vervoer, stedenbouw,Ö en leefmilieu.
Het Easy For You stockbeheer Easy For You werkt nu eenvoudig met een streepjescode-lezer.
Bovendien kan nu automatisch de functie "bestellingen aan de leveranciers" optimaal beheerd worden, in functie van een optimale hoeveelheid rekening houdend met een minimale stock en de verpakking van de produkten.